• Ryggsmerter

 • Nakkesmerter

 • Brystsmerter

 • Skuldersmerter

 • Albue- og håndsmerter

 • Hoftesmerter

 • Knesmerter

 • Fot- og ankelsmerter

 • Idrettsskader, både akutte og belastningsrelaterte

 • Kjevesmerter

 • Funksjonelle plager ved graviditet (f.eks. bekkensmerter)

 • Hodepine

 • Svimmelhet

Ved første behandlingstime ser vi på din sykehistorie, da sykdommer, tidligere skader eller plager vil alltid være med på å styre videre undersøkelser og behandling. Den fysiske undersøkelsen gjøres ved en eller flere ortopediske tester, hvor målet er å reprodusere din smerte. Den ortopediske testingen blir gjort for å utelukke alvorlige tilstander som krever henvising til lege eller annet helsepersonell. Uten utslag på nevnt testing, vil jeg gå videre til osteopatisk bevegelsestesting i flere regioner. Dette fordi problematikk i ulike regioner kan bidra til smerte andre steder. 

Det som er beskrevet ovenfor styrer behandlingstilnærmingen, som alltid vil bestå av både aktive og passive tiltak. Som osteopat har man et bredt spekter av manuelle teknikker, hvor man utøver alt i fra manipulasjon (populært kalt knekking) til lett tøying. Det gis også trenings- og bevegelsesveiledning, noe som øker sjansen for varig framgang. Dette kan være alt ifra spesifikk opptrening eller bare enkle tiltak som får deg i fysisk aktivitet. Det vil også være ett mål å øke din kunnskap omkring smerte, da forskning viser at økt kunnskap om hvordan du selv kan påvirke smertens biologi, øker sjansen for varig bedring.

En behandlingstime er aldri lik, og jeg vil etter beste evne individualisere en behandling som møter dine forventninger. Dette basert på vår samtale, sykehistorie og testing. Både før og under behandling vil jeg støtte meg til teori og forskning på området. Du vil hele tiden bli forklart hva som gjøres, og hvorfor det gjøres. Etter tre til fem behandlinger tar vi en felles oppsummering, hvor vi går gjennom behandlingsforløpet og den sannsynlige prognosen. Man vil gå igjennom fire nøkkelpunkter: 1) hva smertene skyldes 2) hva du selv kan gjøre 3) hva jeg kan gjøre/ikke gjøre 4) prognose.

Bevegelsesveiledning

Rådgivning

Manuelle teknikker

Manuelle teknikker

Trening og bevegelse

Trening og bevegelse

Smertekunnskap